Patrollies

Lede

KSW en KNW – só steek die vurk in die hef

Heelwat Kleinmonders wonder hoe Kleinmond Straatwag (KSW) funksioneer en waar Kleinmond Nagwag (KNW) in die prentjie pas. ’n Paar aanhalings uit KSW se GRONDWET en HUISHOUDELIKE REËLS werp lig op die saak:

“Die Straatwag is ’n gemeenskapsorganisasie en skep geleenthede vir sy lede om gemeenskapsdiens te lewer, sonder winsoogmerk. Dit bestaan uit ’n groep toegewyde wetsgehoorsame burgers wat pro-aktief in hul strate optree. Die doel is om die polisiediens by te staan met misdaadvoorkoming deur verdagte of kriminele aktiwiteite in die dorp aan te meld en sodoende die oë en ore van die polisiediens te wees.” Vir meer hieroor lees ons RIGLYNE VIR HUISEIENAARS.

“Kleinmond Nagwag is die operasionele arm van die Straatwag en neem in samewerking met die Straatwag verantwoordelikheid vir die organisering van patrollies. Riglyne vir patrollies, die indeling van skofte en opleiding vir vrywilligers is vertroulik en word nie aan die publiek bekend gemaak nie.”

Lidmaatskap van KSW is oop alle lede van die gemeenskap en die ideaal is dat elke eiendom (residensieel en sake) by KSW sal aansluit. Jy kan dit doen deur die REGISTRASIEVORM te voltooi. Daar is geen koste verbonde aan registrasie nie. Elke lid van KSW kan die KSW-bordjie teen R15 aankoop en op hulle eiendom aanbring.

Lidmaatskap van die Straatwag maak ’n persoon nie outomaties lid van die Kleinmond Nagwag nie. Mense sluit vrywillig by KNW aan. Hulle moet ’n voorgeskrewe GEDRAGSKODE aanvaar, ’n VRYWARINGSVORM onderteken en polisieklaring verkry. KNW-lede gebruik hulle eie voertuie om georganiseerde patrolliewerk te doen.

Uit die aard van die saak is daar uitgawes aan patrolliewerk verbonde en daarom bepaal KSW se grondwet: “Lede mag ook versoek word om vrywillige bydraes te maak tot enige behoefte wat sou ontstaan, soos die aankoop van noodsaaklike toerusting en die dek van die koste van persone wat vrywillig aan patrollering deelneem.”

Dit is dan ook die rede waarom KSW gereeld ’n beroep op sy lede doen om te help met die patrollies en dit finansieel te ondersteun. Sou enige lede nie in die posisie wees om hiermee te help nie, raak dit nie hulle lidmaatskap van KSW nie.

Patrollie organiseerders:

Jan van der Meulen
Sel: 083 470 3899
E-pos: janavanderm@gmail.com

Sonia Jones
Sel: 082 895 9143
E-pos: jonessonia01@gmail.com