Ledevoordele

Ledevoordele

Jou betrokkenheid by en ondersteuning van Kleinmond Straatwag help ons om van Kleinmond ’n beter en veiliger plek vir al sy inwoners te maak.

Die voordele wat Kleinmond Straatwag aan die gemeenskap bied:

 • Ons help die polisie om meer effektief te wees in hulle pogings om misdaad in ons dorp te bekamp.
 • Dit help met die bou van gesonde verhoudings tussen die gemeenskap, die polisie, die munisipaliteit se wetstoepassers en sekuriteitsondernemings rakende misdaadvoorkoming.
 • Dit is ’n bewese en effektiewe afskrikmiddel vir voornemende misdadigers.
 • Dit skep ’n groter gevoel van veiligheid en verminder die vrees vir misdaad.
 • Dit bou ’n verhouding van omgee tussen bure. Mense sien om na mekaar en dit bevorder goeie buurmanskap.
 • Dit verminder die risiko om ’n slagoffer van misdaad te word en daarmee saam die fisieke, finansiële en sielkundige koste wat uit misdaad spruit.
 • Dit bied INFORMASIE aan inwoners oor wat hulle kan doen om die risiko van misdaad by hulle huise te verminder.
 • Dit gee toegang tot NOODNOMMERS.
 • Lede van KSW het toegang tot gereelde KOMMUNIKASIE per e-pos aan lede.
 • Lede kan ’n BUURTWAGBORDJIE op hul eiendom aanbring.
 • Lede kan op ’n gestruktureerde wyse aan patrollies deelneem en hulle word dan lede van ’n WhatsApp-groep.