Boodskap van die Burgemeester

Ons nasie is gebou op beginsels soos Ubuntu (wat na die gemeenskap verwys) en Masakhane (staan saam). Hierdie beginsels dui daarop dat ons krag in ons burgers lê. ’n Program soos dié van Kleinmond Straatwag wat die gemeenskap mobiliseer en bemagtig is dan ook ’n uitdrukking van die gees van ons nasie.

Dit is ook hierdie beginsels wat ons munisipale waardes help vorm het: “Ons gee om, ons dien, ons behoort”. Ek is trots om te kan sê dat Kleinmond Straatwag hierdie waardes aanvaar het en daarvolgens hulle werk doen.

Hulle gee om vir die gemeenskap en hulle bure, en lewer getrou en met opoffering diens aan daardie gemeenskap. Die hoë waarde wat hulle aan gemeenskap en burgerskap heg, is iets wat ons hoop in die hele Overstand nagevolg sal word.

Dit is dus met groot vrymoedigheid dat ek hierdie goed georganiseerde en gevestigde gemeenskapsveiligheidsprogram en die diens wat hiermee aan die gemeenskap van Kleinmond gelewer word, heelhartig ondersteun.

Rudolph Smith

Uitvoerende Burgemeester: Overstrand